Toniska labyrintreflexen

TONISKA LABYRINT-REFLEXEN (TLR)

TLR är en reflex som inverkar mycket på vår balans och muskeltonus. Reflexens syfte är att efter födseln hjälpa barnet anpassa sig till ett nytt tillstånd av gravitation. Den är nära sammankopplad med utvecklandet av nackmuskulatur och därmed förmågan att kontrollera huvudet. Förmågan att lyfta huvudet främjar mycket, förutom balans, muskeltonus och kroppshållning, främjas även synutvecklingen (bedöma avstånd, djup, rymd och tempo). Reflexen delas upp i två varianter, framåt och bakåt. Kort sagt kan man säga att TLR framåt innebär att kroppen böjs ihop när nacken böjs framåt medan TLR bakåt gör att kroppen sträcks när huvudet böjs bakåt.

 

TLR kvar?

Svårigheter med:

-Balans

-Koordination

-Kroppshållning

-Överrörlighet