Inskolning

INSKOLNING

       Vi vill poängtera att detta är ett övergripande inskolningsschema.

       Vi är medvetna om att detta schema inte kommer passa alla barn och att               ändringar kan behöva göras.

       Invänjningen är 10 arbetsdagar där vi ökar vistelsetiderna en aning under               vecka två beroende på hur pedagogerna tycker att det fungerar.

       Tryggheten hos barnet är i fokus.Besöken ska vara så lockande, roligt och               innehållsrikt som möjligt, så att barnet tycker det ska vara kul att komma

       tillbaka till Förskolan. Det är också viktigt, för vår befintliga barngrupp,

       att vi kan fortsätta vårt arbete enligt de rutiner som de är vana vid. 

       Vårdnadshavaren måste finnas tillgänglig även under vecka 2. Om ni

       behöver planera in jobb under vecka 2 så gör ni det säkrast mellan 9 – 14.  

 


DAG 1

9.30 - 10.30

Barnet hälsar på

med förälder

DAG 2

9.30 - 11.00

Förälder kvar medan

pedagog lotsar barnet

in i barngrupp.

DAG 3

9.30 - 11.15

Vi provar en första vinkning

DAG 4

9.30 - 13.00

Vinkning, vila och lunch

DAG 5

9.00 - 13.00

Från frukost till lunch

                      DAG 6 - 10

         9.00 - 14.00


unsplash