Inskolning

INSKOLNING

Vi vill poängtera att detta är ett övergripande inskolningsschema.

Vi är medvetna om att detta schema

inte kommer passa alla barn.

 

Vi kan göra justeringar i inskolningsschemat

om vi ser att det behövs.

DAG 1

9.30 - 10.30

Barnet hälsar på

med förälder

DAG 2

9.30 - 11.00

Förälder kvar medan

pedagog lotsar barnet

in i barngrupp.

DAG 3

9.30 - 11.15

Vi provar en första vinkning

DAG 4

9.30 - 13.00

Vinkning, vila och lunch

DAG 5

8.00 - 13.00

Från frukost till lunch


Ev. extra dagar om behov finns.


Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.