Inskolning

INSKOLNING

Vi vill poängtera att detta är ett övergripande inskolningsschema.

Vi är medvetna om att detta schema

inte kommer passa alla barn.

 

Vi kan göra justeringar i inskolningsschemat

om vi ser att det behövs.

DAG 1

9.30 - 10.30

Barnet hälsar på

med förälder

DAG 2

9.30 - 11.00

Förälder kvar medan

pedagog lotsar barnet

in i barngrupp.

DAG 3

9.30 - 11.15

Vi provar en första vinkning

DAG 4

9.30 - 13.00

Vinkning, vila och lunch

DAG 5

8.00 - 13.00

Från frukost till lunch


Ev. extra dagar om behov finns.