Dagsrutiner

DAGSRUTINER

8.15

Morfars Skåp

8.30

Frukost

c.a. 9.15

Morronkul-samling

c.a. 10.15

Fruktstund

10.45

Utevila för de yngre barnen

11.30

Innevila för resterande barn

12.30

Lunch

13.15

Utevistelse

15.00

Mellanmål

unsplash