Läromedel om motorik

Nu är vårt läromedel om

medveten motorik ute på marknaden!

 

Här är några förslag på vart du kan beställa läromedlet:

 

unsplash