Läromedel om motorik

Nu är vårt läromedel om

medveten motorik ute på marknaden!

 

Här är några förslag på vart du kan beställa läromedlet:

 

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.