Vår motoriska profil

VÅR MOTORISKA PROFIL

 

År 2008 startade förskolan Grinden sin motoriska profil.

Det hela började med att rektorn på Grinden, tillika förskolläraren,

Karin Andréason utbildat sig till sensomotorisk relfexpedagog.

 

Under de nästföljande åren fick delar av personalstyrkan gå fortbildning inom ämnet

och 2015 blev också Maria Lauer färdigutbildad reflexpedagog.

 

2016 var det då äntligen dags för vårt alldeles egna läromedel om motorik

- Medveten Motorisk Träning.

Läromedlet består av en hel del spännande webbmaterial med tillhörande bok!

 

Finns att köpa här!

 

VAD INNEBÄR VÅR MOTORISKA PROFIL?

 

RÖRELSEPASSET

 

Varje dag tränar vi en av de 11 grundmotoriska rörelserna i det vi valt att kalla Rörelsepasset.

Under denna korta, men viktiga stund, hjälper vi barnen att erövra det grundläggande rörelsemönstret för t.ex. rulla, åla, krypa och hoppa!

 

I Rörelsepasset arbetar vi med en rörelse i taget.

Ett exempel är rulla, som är den första av de 11 rörelserna.

Den tränar vi på i fyra veckor innan vi går vidare till nästa.

Under hela läsåret täcker vi in samtliga 11 rörelser

och efter sommarlovet börjar vi om på nytt.

MMT - GYMPA

 

En gång i veckan har vi MMT-gympa (MMT=Medveten Motorisk Träning)

med barnen där vi arbetar i mindre grupper.

Förutom det att vi tränar på den aktuella grundmotoriska rörelsen får barnen en mängd andra roliga och stimulerande utmaningar att bita i!

 

VÅRA MOTORISKA REFLEXER

 

Två korta utdrag ur kapitlet om reflexer i boken Medveten Motorisk Träning (2016):

 

 

En reflex är en reaktion på ett stimuli av något slag, som vi inte kan styra över själva. Dessa reflexmässiga och omedvetna rörelser kan man se hos nyfödda barn

och avlöser varandra i ett förutbestämt schema,

som är lika för alla människor över hela jorden.

 

 

Om reflexrörelserna inte automatiseras och barnet inte lär sig att kontrollera dem kommer reflexresterna att påverka barnets rörelsemönster.

Barnet kan då inte styra sina kroppsdelar. De blir lätt trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp (t.ex. att sitta still) och detta kan ge svårigheter att koncentrera sig på inlärning.

 

unsplash