Ansökningsformulär

Här kan du ställa ditt barn i kö till förskolan Grinden! 

Alla barn är välkomna i vår verksamhet oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder och bakgrund. Vi följer Skollagen 2010:800 och ser till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Om det inte finns plats för alla sökande till förskolan gäller nedanstående urvalskriterier.


Våra urvalskriterier:

                               1. Syskonförtur för syskon som bor i samma hushåll

                              2. Placering efter anmälningsdatum/kötid


Fyll i formuläret här nedan och klicka på "Skicka ansökan".

 

OBS! Ni får ingen automatisk bekräftelse, vi skickar en manuell bekräftelse med de uppgifter ni anmält så fort som möjligt till de e-mailadresser ni angivit i formuläret.

 

Välkommen att hälsa på för att se hur vi har det!

Besök bokas via telefon 070-280 19 42


Erbjudande av plats:

Du står i förskolans kö så länge du själv önskar.

Vi uppdaterar kön varje termin och du får då en förfrågan om du vill stå kvar i kön.

Erbjuds du en plats måste du tacka JA eller NEJ till platsen inom givet datum.

Om svar inte kommit in inom denna tid så avslutas platsen.

Om du tackar ja till platsen så kontaktar vi dig med vidare information.

Tackar du nej till en plats måste du göra en ny ansökan.

ANSÖK TILL VÅR KÖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förskoleplats (vårdnadshavare arbetar eller studerar)
Allmän förskola 20 tim (vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig) OBS! AVGIFT.
Allmänförskola 15 tim (Gäller från höstterminen det år då barnet fyller 3 år) OBS! INGEN AVGIFT.
 
 
 
 

OBS! Om du inte får upp en bekräftelsesida när du klickat på "SKICKA ANSÖKAN" ber vi er göra en ansökan till vår mail istället med de uppgifter som efterfrågas här ovan.

unsplash