STNR

SYMMETRISKA TONISKA NACK-REFLEXEN (STNR)

STNR har till syfte att hjälpa barnet sätta sig upp och sedan ställa sig på alla fyra från magläge. Nästa steg blir sedan att krypa. Reflexen är viktig för vår kroppshållning samt styrkan i armarna. Under reflexens aktiva period stärker STNR muskeltonus i både rygg och nacke. Den yttrar sig så att när huvudet böjs inåt, mot magen, sträcks armarna och benen. När barnet sedan tittar upp i taket sträcks armarna och benen böjs. Reflexen påverkar på så vis barnets synutveckling positivt. När barnet står på alla fyra och tittar ner med huvudet stimuleras ögonen att fokusera på kort avstånd. När sedan barnet tittar framåt/uppåt måste ögonen fokusera på långt avstånd.

 

STNR kvar?

Svårigheter med:

-Att krypa

-Synen

-Läs- och skrivutveckling

-Bröstsim

-Göra kullerbytta

-Att sitta upprätt