Ryggradsreflexen

RYGGRADS-REFLEXEN

Ryggradsreflexen är, tillsammans med ATNR, en av de viktigaste reflexerna vid förlossningsarbetet. Man kan se hur reflexen hjälper barnet att rotera ner genom förlossningskanalen. Om barnet efter förlossningen får möjlighet att ligga mycket på rygg (på golvet) och t.ex. leka med fötter och tår, finns en stor chans att barnet lär sig kontrollera denna reflex. Runt 10 månaders ålder bör den kontrolleras fullt ut. Genom att beröra barnet någon centimeter från ryggraden (vänster eller höger sida) kan man se om den fortfarande är aktiv. Är den aktiv trycker sig kroppen i en båge mot det som berör.

 

Ryggradsreflexen kvar?

Svårigheter med:

-Koncentrationen

-Åtsittande kläder

-Överaktivitet