Mororeflexen

MORO-REFLEXEN

Mororeflexen är en överlevnadsreflex som finns vid födseln och som bör vara integrerad vid fyra månaders ålder. Reflexen hjälper barnet att kalla på sin vårdare när något okänt plötsligt inträffar. Den utlöses av något som spädbarnet uppfattar som hotande, t.ex. ett starkt ljud, en häftig lägesförändring, ett plötsligt synintryck eller en ovarsam eller smärtsam beröring. Barnet slår först ut med armar och ben och drar ett häftigt andetag. Därefter skriker det samtidigt som det knyter ihop sig med korsade armar och ben. För att skydda kroppen mot den hotande faran producerar hypofysen stresshormonerna adrenalin och cortisol som lagras i musklerna. Barn som inte lärt sig behärska denna reflex upplever sig ofta vara i en okontrollerbar stress vilket kan påverka inlärningen negativt. Hos dessa barn ser man ofta snabba pendlingar mellan över- och underaktivitet vilket inte alltför sällan resulterar i impulsutbrott och mindre konstant rädsla.

 

Mororeflexen kvar?

Svårigheter med:

-Förändringar

-Stress

-Överaktivitet

-Underaktivitet

-Impulskontroll

-Ljud

-Ljus

-Lägesförändringar

-Beröring

-Balans