Landaureflexen

LANDAU-REFLEXEN

Landaureflexen har till syfte att hjälpa kroppen att sträcka ut sig. Reflexen stimuleras bäst genom att låta barnet ligga mycket på mage de första levnadsåren. Den är nära sammankopplad med Symmetriska Toniska Nackreflexen (STNR) då den i stor utsträckning påverkar samarbetet mellan över- och underkropp och på så vis hjälper barnet att behärska sin vertikala kroppshållning vilket är viktigt för att senare kunna stå och gå obehindrat. Reflexen syns ofta tydligt då barnet hålls upp under magen. Är den aktiv sträcks kroppen utåt och uppåt.

 

Landaureflexen kvar?

Svårigheter med:

-Smidigheten

-Att böja kroppen framåt

-Spända ben

-Låsta knän

-Gå

-Springa

-Hoppa