Babkinreflexen

BABKIN-REFLEXEN

Babkinreflexen har till syfte att hjälpa barnet att knyta handen om ett föremål och sedan föra det till munnen. Man brukar kalla den för sök- och sugreflexen eftersom barnet ofta kupar tungan och söker med munnen. Reflexen främjar muskelstyrkan i både händer och armar. Babkinreflexen finns med från födseln och visar sig när något berör handflatan. Barnet öppnar då munnen, kupar tungan och böjer huvudet åt ena sidan eller framåt.

 

Babkinreflexen kvar?

Svårigheter med:

-Finmotoriken

-Hålla pennan

-Knyta skorna

-Knäppa knappar

-Otydligt tal

-Tugga och svälja

-Medrörelser i munnen

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.