Babinskireflexen

BABINSKI-REFLEXEN

Babinskireflexen är en av våra fotreflexer och den har till syfte att barnets förmåga att stå och gå korslateralt. Reflexen inverkar på vår kroppshållningsförmåga och på balansen. Barnet lär sig kontrollera babinskireflexen genom att fötterna utsätts för så mycket taktil stimulans som möjligt. När barnet lär sig åla korrekt stimuleras reflexen mycket då foten ska sättas ner med böjda tår. En aktiv Babinskireflex yttrar sig så att tårna spretar som en solfjäder om man med fingret/pennan drar längs utsidan av foten i riktning mot hälen.

 

Babinskireflexen kvar?

Svårigheter med:

-Att gå

-Ojämnt nötta skosulor

-Hjulbent

-Kobent