ATNR

ASYMMETRISKA TONISKA NACK-REFLEXEN (ATNR)

ATNR är kanske den reflex som påverkar inlärnings-förmågan allra mest och då speciellt synutvecklingen (fokuseringsförmågan, ögonens samsyn och öga-handkoordinationen). Reflexen är, tillsammans med ryggradsreflexen, avgörande vid förlossningen då den hjälper barnet att vrida sig ut genom förlossnings-kanalen. När barnet ännu är i mammas mage förbereder ATNR barnets förmåga att röra armar och ben samt nacke (bygger upp muskulaturen). Barnet kan ofta kontrollera reflexen vid c.a 6 månaders ålder om den får möjlighet att ligga fritt på golvet och sparka, både i magläge och i ryggläge. När barnet börjar upptäcka saker i sin omgivning vill den gärna sträcka sig efter dem för att gripa tag i dem. Ett exempel på när ATNR börjar kontrolleras av barnet är när det fäster huvudet och ögonen på ett föremål och sedan har dem kvar i samma position fast armen böjs (för att föra föremålet till munnen). ATNR yttrar sig så att när huvudet vrids åt höger sträcks höger arm och ben medan vänster arm och ben böjs. Vrids huvudet sedan åt vänster blir det en motsatt reaktion.

 

ATNR kvar?

Svårigheter med:

-Balans

-Korsa kroppens mittlinje

-Läsning

-Skrivning

-Lära sig cykla