Friskvårdspolicy

ALLMÄNT OM INFEKTIONER

 

Barn ska ha mycket infektioner,vilket bygger upp deras immunförsvar.

90 % av infektionerna är virusbetingade, 10 % är orsakade av bakterier.

Vid en virusinfektion hjälper inte antibiotika.

 

Som förälder är det många gånger svårt att på morgonen avgöra om barnet klarar en dag i förskolan. Om du blir uppringd av förskolans pedagoger har de bedömt att ditt barn inte mår bra och inte orkar vara kvar i skolan. Det är viktigt att du så snart som möjligt hämtar ditt barn.

Barnet kan åter komma till skolan när allmäntillståndet medger det. 

 MÅL FÖR FRISKARE FÖRSKOLEBARN

 

Hosta och snuva

Om barnet inte orkar med de vanliga aktiviteterna eller kräver extra insatser skall de stanna hemma.

 

Halsinfektion

Kan orsakas av virus eller bakterier. I det senare fallet kan behandling  med penicillin krävas.

Efter 2-3 dagars behandling kan man räkna med smittfrihet. Barnet skall, för smittorisken, vara hemma tills infektionen är över och barnet orkar vara en dag på förskolan.

  

Munsår

Barn med svinkoppor= impetigo skall vara hemma så länge utslagen är vätskande.

Herpesblåsor, som är en vanlig orsak till munsår hos barn, kan ibland ge allmänpåverkan och feber.

 

Ögoninflammation

Variga ögon behöver ibland tvättas flera gånger om dagen och barnet skall då stanna hemma.

I övrigt avgör allmäntillståndet. Störst smittsamhet innan symtomen dyker upp.

 

Feber

Vid feber skall barnet vara hemma. En feberfri dag bör de ha innan barnet kommer tillbaka.


 

Diarré och magsjuka

Vid diarré eller magsjuka med kräkningar skall barnet stanna hemma

tills barnet orkar delta i förskolans alla aktiviteter.

Avföringen ska ha blivit normal och barnet ska kunna äta vanlig mat.


OBS!

Tänk på 48 timmarsregeln!!

(Barnet får ej komma till Grinden förrän 48 timmar efter sista kräkning/diarré).


För att stoppa/begränsa smittspridningen till personal och andra familjer skall även syskon

som går på förskolan stanna hemma eftersom magsjuka smittar extremt fort

och lätt kan bli extra komplicerat för vissa personer som drabbas.


Vid misstanke om smittspridning tillämpar förskolan skärpta hygienrutiner.

Rutinerna gäller till och med en vecka efter att den sista personen har tillfrisknat.

För att förhindra ett utbrott måste alla barn som har symtom på lös mage stanna hemma.

Annars är åtgärderna verkningslösa.


I en utbrottsituation tar vi inte hänsyn till att barnet håller på att få tänder, ätit katrinplommon,

är glutenintolerant etc. Alla lösa magar betraktas då som smittsamma. 


Vid diarré efter utlandsresa skall barnet stanna hemma i avvaktan på provsvar.

 

Vattkoppor

Är mycket smittsamt och barnet skall stanna hemma tills ALLA koppor torkat in.

Efter det avgör allmäntillståndet när barnet kan komma åter till förskolan.

 

Löss

Skall behandlas omgående med preparat som Apoteket rekommenderar i kombination

med grundlig genomkamning med luskam.  Behandlingen skall upprepas efter en vecka.

Kontroll med luskam skall göras dagligen i ytterligare 14 dagar. Kontrollera även övriga familjemedlemmar och kompisar. Vid löss ska barnet behandlas innan han/hon vistas på Grinden.

Barnet bör stanna hemma på behandlingsdagen.

Tidigast 8 timmar efter behandling kan barnet gå till  förskolan.

 

Mask

Behandlas med preparat som Apoteket rekommenderar. Noggrann handhygien är viktig.

Vid springmask ska barnet behandlas innan han/hon vistas på Grinden.

Barnet bör stanna hemma på behandlingsdagen.

Tidigast 8 timmar efter behandling kan barnet gå till  förskolan.

 

Tänk på barnet i första hand och de övriga barnen på förskolan !

 

 

Övrigt:

Vattenlek bör inte förekomma vid magsjukdomar.

De bör dessutom inte vistas i ​närheten av kök och ev. matlagning.

 

Hygienen måste förbättras!! 

Lär barnen tvätta händerna ofta och ordentligt!!

För alla våra barns bästa, ber vi att vi alla ska hjälpas åt att hålla dessa mål / regler.

 

Var aktsam om ert barn inte mår bra och/eller inte orkar delta i alla våra aktiviteter.

unsplash