Språk och syn

Språk och syn

Välkomna till språk och syn sidan! Här fokuserar vi på olika övningar som är bra för utveckling av språk och kommunikation i samspel med barns visuella utveckling - övningar som främjar läs-och skrivutveckling.


Klicka på kortet för att se större format

unsplash