Matte Solving - Singaporematte

Matte Solving

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Singaporematematik
Singaporematematik
På Grinden arbetar vi efter en internationell framgångsrik modell för matematikundervisning redan i förskolan. Varje lektion har ett tema där läraren utgår från en genomtänkt plan. Följ med så ska jag berätta!
Verktygslådan
Verktygslådan
En verktygslåda får symbolisera att man kan använda flera strategier och modeller för hur man kan lösa problem och stor vikt läggs vid att alla ska lära sig grunderna först.
Singaporemodellen
Singaporemodellen
Genom olika strategier för att gemensamt lösa olika problem så ges det stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken på olika sätt.
Konkret material
Konkret material
Vi leker in matematikens grunder med konkreta, visuella redskap för att få en förståelse för det vi gör. Varje vecka kommer Matte Solving med ett nytt problem som vi ska hjälpas åt att lösa! Kul!!!
Jämföra
Jämföra
Vi övar att jämföra färg, form och storlek på olika visuella sätt.
Sortering
Sortering
Begreppsförståelse, tydlighet och visuellt lärande är utmärkande för Singaporemodellen Här sorterar, jämför och samtalar vi om antal.
Antal och siffra
Antal och siffra
Vilken stapel hör till vilken siffra?
Antal
Antal
Vi räknar och jämför antal saker.
Antal och siffra
Antal och siffra
Hjälp! Det har blivit oordning i Matte Solvings verktygslåda. Alla siffror ligger huller om buller! Nu ska vi hjälpa honom att klura ut vilken siffra som är vilken. Hur kan vi göra för att synliggöra det?
Antal
Antal
Vi övar, jämför antal, adderar och subtraherar
Dela lika
Dela lika
Vi utforskar, lär och övar att dela lika.
Dela i delar
Dela i delar
Hur kan man dela en pizza på olika sätt? Vad heter de olika delarna?
Tiokompisarna
Tiokompisarna
Alla siffror upp till 10 har en kompis. Hur kan vi veta vilken siffra som hör ihop med vilken?
Tiokompisarna
Tiokompisarna
Med antalsbrickorna kan vi kanske klura ut det tillsammans? Vi utforskar, lär och övar tillsammans men också var och en för sig.
Tiokompisar
Tiokompisar
Med hjälp av olika sätt att ta reda på sina tiokamrater så hittar vi ofta kompisen.
Tiokompisarnas ordning
Tiokompisarnas ordning
Här vill Matte Solving att ni ska klura ut ordningen på tiokompisarna. Hur kan man tänka?
Tiokompisar
Tiokompisar
Vi utforskar, lär och övar. Ännu fler sätt att klura ut tiokamraterna och deras vänner
Tiokompisaarna och kulramen
Tiokompisaarna och kulramen
Matte Solving älskar att ta hjälp av kulramen
Tiohopp
Tiohopp
Matte Solving lär oss om tiohoppen - 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
Former och mönster
Former och mönster
Vi upptäcker, jämför och sorterar geometriska former- här i naturen.
Geometri och hjärnutmaningar
Geometri och hjärnutmaningar
Vi arbetar in kunskaperna med både kropp och knopp. Här spelar vi tre i rad!
Sudoku
Sudoku
Ibland kommer Matte Solving med hjärnutmanande spel där man får tänka ordentligt.
Programmering
Programmering
Hur ska jag programmera Kurt så att han åker dit jag vill? Klurigt och roligt!
unsplash