Bamseklubben

Bamseklubbens aktiviteter

JAG
JAG
Vi pratar om jaget och familjen. Vilken färg har jag på hår, ögon, mun? Var bor jag?
SPRÅKLJUD och BOKSTÄVER
SPRÅKLJUD och BOKSTÄVER
Känner du igen dina bokstäver? Hur låter de? Hur många stavelser och bokstäver har du i ditt namn?
Vi tränar att lyssna och minnas olika språkljud och om de hörs först, sist eller i mitten av ett ord.
ALFABETET med TECKEN
ALFABETET med TECKEN
Vi övar att sätta ett kryss över det språkljud vi arbetar med.
VECKANS TECKEN och RAMSA
VECKANS TECKEN och RAMSA
Vi övar på den fonologiska medvetenheten och kopplar ihop språkljud, bokstav, bild och tecken.
VECKANS UPPDRAG
VECKANS UPPDRAG
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
Varje Bamseklubb har vi Bamsegympa och övar på vår motorik. Här har vi balans- och koordinationsträning.
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
Korslaterala hopp
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
Vi rullar...
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
...ålar...
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
...går med korslaterala steg...
BAMSEGYMPA
BAMSEGYMPA
....och leker färg och formgympaleken!
FÄRG och FORMHOPP
FÄRG och FORMHOPP
Vi kan öva färg och form med kroppen på många olika sätt. Med de här formerna övar vi också instruktioner och arbetsminnet.
HANDMOTORIK
HANDMOTORIK
Vi övar vår hand-och fingermotorik med olika bollar och handmassage eftersom det är viktigt vid läs-och skrivinlärningen. Men också för att kunna klippa med sax.
PENNGREPP
PENNGREPP
Att ha rätt penngrepp är viktigt innan skolastarten.
LIGGANDE ÅTTAN
LIGGANDE ÅTTAN
Korslaterala övningar gör vi på många olika sätt - här ritar vi en liggande åtta. Vi låtsas att det är en bilbana där bilen åker utan att stanna -uppför hela backen och nerför hela backen.
MÖNSTER
MÖNSTER
Med pärlplattor...
MÖNSTER
MÖNSTER
...spel
MÖNSTER
MÖNSTER
...olika konkreta material är bra att använda.
MÖNSTER med former
MÖNSTER med former
Lite hjärnutmaningar på lagom nivå är alltid bra!
MÖNSTER och SYMBOLER
MÖNSTER och SYMBOLER
Här tittar vi på likheter och skillnader och övar samtidigt visuell perception.
HJÄRNUTMANANDE SPEL
HJÄRNUTMANANDE SPEL
Med olika strategispel övar vi logiskt tänkande. Här spelas det schack!
HJÄRNUTMANANDE SPEL
HJÄRNUTMANANDE SPEL
Tre i rad
FÖLJA LINJER
FÖLJA LINJER
Höger och vänsterbegrepp och att följa en rad/linje tränar den visuella förmågan.
LABYRINTER
LABYRINTER
Att lära sig gå från A till B i labyrinter med olika svårighetsgrad ökar det logiska tänkandet och den visuella förmågan.
SKRIVÖVNING med SYMBOLER
SKRIVÖVNING med SYMBOLER
Här gäller det att hålla arbetsminnet och koncentrationen på topp när vi övar kognitiv skrivning utifrån ett speciellt schema.
VISUELL PERCEPTION
VISUELL PERCEPTION
Hitta likheter och skillnader
VISUELL PERCEPTION
VISUELL PERCEPTION
I denna övning ska man finna den bild som ser exakt likadan ut som bokstäverna A-B-C-D-E. Vilka siffror är det?
VISUELL URSKILJNING
VISUELL URSKILJNING
Vad föreeställer bilderna?
SAMMANSATTA ORD
SAMMANSATTA ORD
Den språkliga medvetenheten arbetar vi mycket med på Bamseklubben. Här är övar vi sammansatta ord.
Kanel+ bulle = kanelbulle
KORTA och LÅNGA ORD
KORTA och LÅNGA ORD
Vilket ord är kortast av dessa två? Vilket ord är längst av dessa två? Först ser vi på orden och läser tillsammans för att sedan bara lyssna på orden.
BILDSERIER
BILDSERIER
I dessa övningar övar vi bland annat kommunikation, samtal och logiskt tänkande. Berätta vad som händer i bildserien.
MOTSATSER och INTE-ORD
MOTSATSER och INTE-ORD
Om tältet inte är öppet så är det....? Om jag inte står bakom tältet så står jag...? Här gäller det att lyssna aktivt!
HOMONYMER
HOMONYMER
Homonymövningar leker vi med på vår Bamseklubb. En homonym är ett ord som stavas och uttalas likadant som ett annat ord men har annan betydelse ex. man får en sak eller djuret får.
SUDOKU
SUDOKU
Dax för sudoku -jippie!
Vi leker in det logiska tänkandet med legobitar, knappar eller andra symboler i olika färger.
Vilken färg saknas nu?
SUDOKU
SUDOKU
När vi tränat sudoku med kroppen så övergår vi till pappersform och siffror.
FORMER
FORMER
Vi arbetar mycket med geometri med färg, form och storlek.
FORMPROMENAD
FORMPROMENAD
Det finns mycket geometri att lära utomhus då hela samhället är uppbyggt av geometriska former. Här letar vi kvadrater, rektanglar, trianglar, cirklar och romber.
FÄRG/FORM/ANTAL/BEGREPP
FÄRG/FORM/ANTAL/BEGREPP
Att kunna klassificera är centralt för matematisk logik. Att kunna jämföra, se skillnader och likheter samt föremåls egenskaper är viktigt. Lika centralt är det att barnet behärskar rätt begrepp i rätt sammanhang, t.ex. mer och mest, mindre och minst samt lika många.
SIFFROR och ANTAL
SIFFROR och ANTAL
Vi börjar alltid med att öva upp antalsuppfattningen som är den grundläggande matematiska färdigheten. Därefter lägger vi till läran om siffrornas betydelse.
SIFFERJAKT
SIFFERJAKT
Ibland ger vi oss ut och letar siffror och antalslappar och parar ihop rätt siffra med antal.
PROBLEMLÖSNING
PROBLEMLÖSNING
Samarbete och kommunikation tränas i problemlösningssagorna. Hur ska vi tänka här? Vi resonerar tillsammans på vilka olika sätt vi kan klura ut en lösning
ÖGA/HAND-KOORDINATION
ÖGA/HAND-KOORDINATION
Med flugsmälla och en ballong kan man träna öga/hand koordinationen som är bra att grundlägga innan skolstart. Kul har vi samtidigt!
HÖGLÄSNING och BOKSAMTAL
HÖGLÄSNING och BOKSAMTAL
Högläsning med och utan bilder är utvecklande för bland annat fantasi, språk, ordkunskap föreställnings-och kommunikationsförmåga. En medvetet planerad högläsning och boksamtal väcker barnens läslust för berättelser, texter och skriftspråk.
Boksamtal hjälper också barnen att tolka och reflektera över det som sker under ytan och mellan raderna i boken.
unsplash