COVID19 POLICY

VÅR COVID-19 POLICY


Vi har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten

och då de bara ger rekommendationer har vi friheten att utarbeta

egna riktlinjer som passar med den situation vi har på förskolan Grinden.


Vi förstår att vissa kan uppleva våra riktlinjer här nedan som alltför hårda

men då vi har barn och personal i riskgrupperna behöver vi vara extra försiktiga.

Vi vill inte på något sätt riskera att någon far illa eller

att förskolan blir tvungen att stänga under en period, p.g.a. personalbrist.

Följande riktlinjer gäller för Förskolan Grinden:


  • Kortare sjukdomsperiod (1 - 5 dagar): Om ditt barn är sjuk under kortare period med något av de symtom som finns beskrivna på FHM:s hemsida måste barnet stanna hemma i minst två dygn efter tillfrisknandet. Barnet får inte komma tillbaka till förskolan om ni inte först haft en tydlig dialog med personalen om ert barns aktuella hälsotillstånd. Följer vi inte detta blir det svårt att stoppa ev. smitta från att komma in på förskolan.


  • Längre sjukdomsperiod (mer än 5 dagar): Ditt barn kan komma tillbaka till förskolan efter att ha varit hemma i sju dagar (räknat från symtomdebut) om han/hon har lättare rinnsnuva/hosta men för övrigt är pigg. Anser vi att barnet har mer än lättare rinnsnuva/hosta kommer vi omedelbart kontakta er och be er hämta.


  • Sjuk i covid-19: Om någon familjemedlem är sjuk i covid-19 måste barnet stanna hemma tills familjemedlemmen är frisk. Då vi inte kan garantera smittsäkra lämningar finns inte möjligheten att ha barnet på förskolan medan en i familjen är hemma med covid-19. Vi tar inga risker.


  • Syskon med symtom: Om ett syskon är sjuk med symtom som liknar covid-19 ska det andra syskonet också vara hemma. Detta gäller även vid magsjuka.

Tack för visad hänsyn!