COVID19 POLICY

VÅR COVID-19 POLICY


Vi har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten

och då de bara ger rekommendationer har vi friheten att utarbeta

egna riktlinjer som passar med den situation vi har på förskolan Grinden.


Det är viktigt att stanna hemma vid minsta symptom för att minska risken att andra smittas. Vi förstår att vissa kan uppleva våra riktlinjer här nedan som alltför hårda

men då vi har barn och personal i riskgrupperna behöver vi vara extra försiktiga.

Vi vill inte på något sätt riskera att någon far illa eller

att förskolan blir tvungen att stänga under en period, p.g.a. personalbrist.
Följande riktlinjer gäller för Förskolan Grinden:


  • Om ditt barn är sjukt med något av de symtom som finns beskrivna på FHM:s hemsida måste barnet stanna hemma i minst ett dygn efter tillfrisknandet. Ditt barn kan komma tillbaka till förskolan efter att ha varit hemma i sju dagar (räknat från symtomdebut) om han/hon har lättare rinnsnuva/hosta men för övrigt är pigg. Ni måste också först ha haft en tydlig dialog med personalen om ert barns aktuella hälsotillstånd. Följer vi inte detta blir det svårt att stoppa ev. smitta från att komma in på förskolan.Anser vi att barnet har mer än lättare rinnsnuva/hosta kommer vi omedelbart kontakta er och be er hämta.
    Vi rekommenderar att ni inte har för bråttom tillbaka till förskolan då det ofta kan bli bakslag med värre symptom.


  • Sjuk i covid-19 eller liknande symptom: Om någon familjemedlem är sjuk i covid-19 eller har symptom som kan vara Covid-19 måste barnet stanna hemma tills familjemedlemmen är frisk. Vi tar inga risker.

            OBS! Detta gäller även vid magsjuka.Tack för visad hänsyn!