COVID19 POLICY

VÅR COVID-19 POLICY


I samråd med Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram följande riktlinjer gällande Covid-19:
Om ditt barn uppvisar något eller några av de symtom som finns

beskrivna på FHM:s hemsida måste barnet stanna hemma tills han/hon varit

helt symtomfri i två dygn (48 tim).


Då vi har barn och personal som tillhör riskgrupperna behöver vi vara extra försiktiga

och då Region Sörmland inte erbjuder covid-test för barn under 16 år kommer vi inte riskera något. Det betyder i praktiken att vi inte kommer göra några undantag

vad gäller lindriga symtom hos barn. Två dygn helt utan symtom gäller alltså även då ditt barn uppvisar lindriga symtom men för övrigt är pigg.


Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.