Problemlösning 4

PROBLEMLÖSNING 4

 

ANTAL OCH ORDET JÄMFÖRA

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Vi smyger in och sätter oss framför Matte Solvings verktygslåda. Även denna gång finns det en mindre låda med ett problem i som vi ska hjälpa Matte att lösa!
Vi tittar lite närmre på Matte Solvings hatt! Den är lite speciell eftersom den har ett lock högst upp! Precis som med glasögonen kan ni låtsas att ni har varsin hatt med lock på huvudet. Vad tror ni händer om vi lägger i en röd båt i hatten och stänger locket? Då kan vi helt plötsligt se en röd båt framför oss. Vi kan se den i vår hjärna eller tanke!
Vi upptäcker att man faktiskt kan lägga i vad som helst i hatten och sen se det i sin tanke, som en bild :-) Gustav tar på sig hatten och Mattes rutiga kappa! Men nu tar vi fram Mattes fyra glasögon som vi börjar kunna vid det här laget.
Vi påminner oss om att dessa glasögon inte är som vanliga glasögon utan att vi måste låtsas att vi har dem på oss, precis som hatten!
Det första paret vi tittar på är siffer-glasögonen! När vi har dem på oss ser vi allt i siffror och något som kallas antal. Vad betyder antal och vad är det för skillnad på siffror och antal?
Vi väljer ut siffran två på glasögonen och Gustav ställer fram sina tofflor i mitten av cirkeln. Hur många tofflor är det i mitten? TVÅ!!!! Just det, två stycken. Om vi ska skriva antalet två med siffror på ett papper skriver man siffran 2! Man kan säga att antalet är det vi ser framför oss när vi räknar olika saker och att siffror är bra att ha för att skriva antalet på ett snabbt sätt!
Tänk er att vi räknar 8 elefanter och sen vill vi skriva det på ett papper. Det tar ju väldigt lång tid att rita åtta elefanter på pappret så istället kan vi skriva siffran 8! Vi går vidare till tio-glasögonen!
Vi tar fram tioplattorna och de blåröda brickorna. Vi räknar till fem personer och varje person får en bricka på plattan! Vi upptäcker att fem brickor fyller en halv tioplatta! Vi behöver alltså inte den andra tioplattan? Kommer ni ihåg när vi behöver den andra? Just det när vi är fler än tio personer. Det får ju bara plats tio brickor på en tioplatta!
Men vänta nu lite? Vi tittar lite på de fem brickorna på plattan och tar på oss mönsterglasögonen. Vad tror ni vi ser? Just det, de röda brickorna bildar ett zick-zack-mönster. Vi märker också att de röda ligger på varannan plats och de blå på varannan plats! Nu ställer vi oss upp och tar på oss dela-lika-glasögonen! Just det, ni minns att vi kan dela fyra barn i två lika stora grupper!
Nu är det dags för Mattes problem! I lådan finns lite frukter, båtar och bilar och Matte vill lära sig mer om ordet jämföra. Gustav lägger ut dem i tre rader, en rad för frukterna, en rad för båtarna och en rad för bilarna. Matte tycker att det är lika många saker i varje rad eftersom raderna är lika långa. Håller ni med honom?
Nja,,, inte riktigt. Matte har nog ställt dem lite fel? Vi hjälper honom att rätta till det. Titta! Vi kan trycka ihop raderna lite så att sakerna ligger precis bredvid varandra! Då upptäcker vi att den rad som har flest antal också blir längst :-)
Nu får vi blunda medan Gustav ställer raderna på ett annat sätt. När vi tittar är båtraden kortast och bilraden längst? Men va konstigt? De är ju flest båtar och färst bilar? Ser ni vad Gustav gjort? Har Gustav plockat bort några båtar och lagt till några bilar?
NEEEJ, det har han inte!!! Jämför vi längden på raderna är bilraden längst och båtraden kortast men jämför vi istället antalet saker i varje rad har båtraden flest antal och bilraden färst antal.
Vi pratar om att vi kan jämföra olika saker.
Fem små båtar kommer alltid vara fler än två stora flaskor och två stora flaskor kommer alltid vara högre än fem små båtar!
Vad jämför vi här tror ni?
Här står vi på en rad! På vilka olika sätt kan vi jämföra? Men vänta nu! Om vi jämför längd kan vi ju ordna en trappa...
Nu har vi flyttat om lite så att vi står i storleksordning, från kortast till längst! Men är det så att den som är kortast alltid är den som är yngst?
Vi går tillbaka till Mattes saker på mattan och funderar på om vi kan jämföra sakerna på ett annat sätt? Vi upptäcker att vi kan sortera in sakerna i olika sex olika färger! JAAA, va bra! Då kan vi jämföra antal saker i de olika färgerna! Då får vi sex olika rader, en rad för varje färg.
Vi ser nu att i den gröna raden finns flest antal saker och i den lila raden finns färst antal. Därimellan har vi fyra färgrader med två saker i varje! Vi låtsas att vi tar på oss sifferglasögonen och omvandlar raderna och antalet till siffror!
Som avslutning hjälps vi åt att ordna färgerna på samma sätt som i en regnbåge!
Titta vilken regnbåge!

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.