Matte Solving 7

Matte Solving 7

 

På vilka sätt kan vi dela det udda talet 7

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Vi provade sifferglasögonen. Någon såg 4 hästar, en annan såg två barn som bakade 5 kakor...
När vi tar på oss tioglasögonen så vet vi att en full tioplatta består av antalet 10.
Här ser/kan vi räkna att det är fyra stycken relativt lätt.
Men det svåra är att lägga ihop två tal utan att först räkna dem som vi vet är tio. Att börja räkna 10, 11, 12.....
Vi provade olika tal och ritade upp och skrev varje ekvation på tavlan.
Matte Solving hade återigen skrivet ett brev till oss. Denna vecka ville han att vi skulle dela talet 7 på så många sätt som möjligt.
I Mattes problemlåda låg det två gubbar och sju äpplen.
Barnen vill gärna att det ska vara rättvist delat. Så hade det varit riktiga äpplen och vi hade haft en kniv så hade de fått 3 och ett halvt äpple var. Maria skriver vad vi räknat ut i siffror på tavlan.
Ett sätt är att dela 3 till en och fyra till den andra.
Såhär många sätt kunde vi dela på! När Maria skrivit alla ekvationerna märkte vi att hur vi än delade så blev summan 7. Imponerande!