Matte Solving 4

Matte Solving 4

 

Jämföra

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Som vanligt åt vi äppelbitar på fruktstunden. 2 äpplen, 8 fjärdedelar hur delar vi det rättvist?
Vi repeterade glasögonen och förklarade för en kompis som inte varit med tidigare.
Vi bekantade oss med hatten och försökte föreställa oss hur vi tänkter med hjälp av de speciella glasögonon.
Hur många personer är vi i rummet?
Matte Solving ville att vi skulle jämföra. Han tycker att det är lika många saker i varje rad eftersom raderna är lika långa.
Blev det nu fler i den raden som är längst?
Vi jämförde sakerna efter färg. Det fanns tre gröna men endast en lilla sak. Sedan jämförde vi oss själva med varandra, vem är längst? Vem är äldst?