Bamseklubb 8

Bamseklubb  8

Bokstaven L och språkljudet llllll ska vi arbeta med idag. Vi lär oss hur man tecknar L
Nu ska vi se om vi kan hitta L i olika ord. Kanske Llllll finns i början , mitten eller i slutet av ordet? S-T-O-Llllll
Karin berättar att vi ska arbeta med likheter och olikheter. Kan ni se om det finns några skillnader i bilderna?
Ringa in olikheterna.
Här kommer en annan bild!
Hitta vägen! Karin vill att ni hjälpen myran att hitta vägen till äpplet och glassen.
Ni arbetar under stor koncentration!
Vi hinner också med att öva att följa linjer vilket är bra inför skolstarten.
Vi avslutar Bamseklubben med att fortsätta öva öga/handkoordination.
Flugsmällan och ballongen blir bra! Håll ballongen i luften så länge ni kan.
Heja!
Tack för idag! Bra jobbat! Vi ses nästa vecka igen!