Dagsrutiner

Sedan talade Jesus till dem och sade:

Jag är världens ljus.

Den som följer mig skall inte vandra

i mörkret utan ha livets ljus.

 

Johannesevangeliet 8:12

DAGSRUTINER

6.30

Förskolan öppnar

8.15

Morfars Skåp

8.30

Frukost

c.a. 9.15

Morronkul-samling

c.a. 10.15

Fruktstund

10.45

Utevila för de yngre barnen

11.30

Innevila för resterande barn

12.30

Lunch

13.15

Utevistelse

15.00

Mellanmål

17.30

Förskolan stänger

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.