Problemlösning 8

PROBLEMLÖSNING 8

 

En brandman och en doktor har tillsammans sju äpplen!

På hur många olika sätt kan de dela äpplena mellan sig?

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Nu var det länge sedan Matte Solving var på besök. Innan vi öppnar problemlådan går vi igenom Mattes fyra olika glasögon. Här har vi tioplattsglasögonen!
När vi har de här glasögonen på oss vill vi hela tiden göra tio. Vi vill fylla hela plattan med saker! Nu har vi fyllt den med blå brickor!
Vad är nu detta för glasögon? Just det! Dela-lika-glasögonen! När vi har dem på oss vill vi dela upp allt i lika stora högar!
Hur kan vi göra två lika stora högar av brickorna på tioplattan? Att ta bort två i mitten var en bra idé, då blir det fyra brickor i två högar!
Hur många brickor har vi tagit bort här? Kvar blir det två lika stora högar med två i varje!
Tredje paret glasögon heter mönsterglasögonen! Har vi dem på oss vill vi se mönster i allt! Kan vi förvandla brickorna på tioplattan till ett mönster?
Kolla vilket mönster!!! Vänder man på de blå brickorna blir de röda! Varför är detta ett mönster och kan du hitta på andra mönster?
Det sista paret glasögon heter sifferglasögonen! Tittar man genom dem vill man göra om allt till siffror! Kan vi göra om tioplattan till siffror?
Ett förslag är att rita en tioplatta på den vita tavlan...
...och sen skriva en siffra i varje ruta! Men vad ska det egentligen stå i den sista rutan?
Alla är överens om att det ska stå tio men hur skriver vi det med siffror? Frågan är i vilken ordning ettan och nollan ska komma?
Om en nolla står ensam eller först i ett tal så finns den egentligen inte! Noll är ju detsamma som ingenting. Men kommer nollan efter en etta blir den helt plötsligt värd tio!
Nu måste vi öppna problemlådan!
Vi hittar en massa äpplen, en brandman och en doktor. Vi tar fram tioplattan för att se om vi kan göra tio av äpplena! Nej, det gick inte? Det fattas tre äpplen för att det ska bli tio. En ser att det är fem äpplen på ena sidan och två på den andra. Fem plus två blir ju sju!
Matte Solving har ett problem. Han vill att ni ska ta reda på hur man kan dela upp äpplena mellan brandmannen och doktorn. En i taget får prova.
Först vill vi dela äpplena så att de får lika många. Kan vi dela sju äpplen i två lika stora högar? JAAA, DET KAN VI! ropar ett barn. Om vi tar fram en kniv och delar på ett äpple! Vi ritar på tavlan för att se om det verkligen fungerar. Ja, det fungerar! Hur många äpplen var får de?
Men nu måste vi hitta flera sätt att dela äpplena på! Kom ihåg att de behöver inte få lika många var!
Matte ritar upp på tavlan alla olika sätt vi kommer på! Men vet ni vad jag har upptäckt? frågar Matte. Alla olika sätta att dela upp blir tillsammans alltid sju äpplen! Tre äpplen plus fyra äpplen, två äpplen plus fem äpplen, tre och ett halvt äpple plus tre och ett halvt äpple och ett äpple plus sex äpplen! Häftigt!

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.