Problemlösning 12

PROBLEMLÖSNING 12

 

HITTA PÅ EGNA RÄKNEHÄNDELSER MED ADDITION

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Vi börjar samlingen med att skala varsin mandarin! Vi räknar också klyftorna för att se vem som får flest, färst och vilka som får lika många!
Vi upptäcker att det nästan är lika många klyftor i alla fyra mandariner.
Vi lägger upp våra klyftor på långa rader för att lätt kunna räkna. En får 11 klyftor och tre får 10 klyftor.
Varje klyfta representeras av en kub och när vi jämför tornen ser vi att 11 är en klyfta mer än 10.
Men vad nu då? En av oss vill inte ha sina mandarinklyftor och undrar hur vi kan dela 10 klyftar lika mellan de tre personer som är kvar?
Vi gör tre högar med tre klyftor i varje. Men hur många blir det sammanlagt? Just det, nio klyftor! Det betyder att vi har en klyfta över. 10 mandarinklyftor går alltså inte att dela lika mellan 3 personer om man inte har en kniv förstås eller så kan man ju ta bort en klyfta för antalet nio går ju jättebra att dela lika mellan tre personer!
Vi byter ut dela-lika-glasögonen mot sifferglasögonen! Så här ser era mandarinklyftor ut med siffror!
Nu tycker vi att det är dags att öppna den grå problemlådan! Vi hittar avlånga pärlor i den? Men hur många pärlor är det? Vi räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 pärlor! Gustav ritar upp samma antal pärlor på tavlan och skriver också antalet med en siffra, siffran sju!
Minns ni att vi lekte en lek förra gången där vi gömde knappar i händerna. Nu ska vi leka samma lek fast med de sju avlånga pärlorna! En i taget får gömma pärlorna i sina två händer. Några hamnar i den vänstra och några i den högra! En av oss andra ska sedan peka på en hand coh se hur många pärlor som finns där!
Problemet vi har nu är att vi ska försöka ta reda på hur många pärlor som kompisen har i andra handen. Vi vet att det inte finns fler än sju pärlor! Första gången vi provar hittar vi två pärlor i den ena och.....just det, fem pärlor i den andra. För att ta reda på detta byggde vi ett torn med två kuber i och jämförde den med vår mall som alltså består av sju pärlor!
Vi fortsätter med nästa! Så här många pärlor gömmes i denna hand men hur många är det egentligen i den andra handen?
Vi räknar till 1, 2, och 3 pärlor i den öppna handen.
Precis som förra gången gör vi ett torn med tre kuber i, lika många som de tre pärlorna! Vi ställer den bredvid vår mall som har sju kuber. Hur många kuber till behöver vi plussa på för att tornen ska bli lika höga? Vi räknar till: 1, 2, 3 och 4 kuber! Alltså har kompisen fyra pärlor i sin andra hand!
Idag har Matte Solving skickat med en fin bild också! Vi tittar på bilden och ser att det finns barn som cyklar och barn som flyger drake och mycket mer. Matte vill ha hjälp med att hitta olika sorters saker att addera eller plussa ihop! Han vill att vi ska använda kuberna!
Vi börjar med att sortera några olika saker och ge varje sort en egen färg. Gustav ritar på tavlan! Vi hittar cyklar som får ha blå färg, hopprep som får röd färg, drakar som får gul färg, blommor som får vit färg och hjälmar som får mörkgrön färg!
En i taget ska få välja två saker från tavlan att addera, eller plussa ihop. Vi ska alltså ta reda på hur många de blir sammanlagt. Först väljer vi att se hur många hopprep och blommor vi har sammanlagt. Blommorna är väldigt många, 18 stycken men vi hittar bara ett hopprep. Vi sätter ihop de två kubtornen och räknar till 19 sammanlagt!
Här vill vi ta reda på hur många drakar och cyklar som finns på bilden och hur många de blir sammanlagt! Varje drake får en gul kub. Det finns två drakar på bilden och då får vi ett kubtorn med två kuber i!
Då börjar vi räkna cyklarna! Vi hittar sex stycken på bilden! När vi gjort ett blått kubtorn med sex kuber i är det dags att sätta ihop de två tornen!
Sammanlagt betyder ju att vi sätter ihop dem och räknar hur många de blir tillsammans! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8! Drakarna och cyklarna är alltså 8 stycken saker sammanlagt!
Vi hinner med att hitta en räknehändelse till! Den här gången väljer vi de sex cyklarna igen men sen ser vi också att alla barn som cyklar har en hjälm på huvudet! Vi väljer hjälmarna! Men om alla barn som cyklar har en hjälm hur många hjälmar finns det då? Vi gör ett blått torn och sen ett mörklgrönt torn och vad ser vi? De blir lika höga!
Men hur många saker blir det sammanlagt! Enkelt! Vi sätter ihop de två tornen ochj räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 kuber!
Här ser vi nu alla tre räknehändelser vi hittade i bildenVi upptäcker att alla fem saker finns med minst en gång i våra tre räknehändelser! Men hur många är alla fem saker sammanlagt?
Vad behöver vi göra? Just det, sätta ihop alla färgerna. Oj, oj, oj vilken lång rad med kuber! Vi provar att räkna dem och kommer ända upp till 33 kuber!

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.