Problemlösning 7

PROBLEMLÖSNING

 

På hur många olika sätt kan vi dela upp grönsakerna på två tallrikar?

 

Bläddra med hjälp av pilarna!

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.