Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Viktigt att veta! Studiebesök Friskvårdspolicy Likabehandlingsplan

Maxtaxa gäller även för oss.                                                                           Engelsk-flagga-3.jpg

För mer information angående avgiften se Gnesta kommuns hemsida.

img_8074.jpg


Under fyra veckor (juli/augusti) stänger vi vår verksamhet.

dsc_5587.jpg


Barn i behov av särskilt stöd

Förskolans ansvar är att se till att elever som av någon anledning behöver stöd för att tillgodogöra sig förskolans verksamhet får det.

Stödet kan t.ex. bestå av att: Förskolans pedagoger får handledning kring hur de på bästa sätt ska agera kring eleven eller att eleven får extra stöd genom en vuxen som finns med under dagen.

Då vi finner att det är en elev som är i behov av extra stöd så tar vi kontakt med föräldrarna för ett samtal, förskolan gör därefter en ansökan som skrivs under av både föräldrar och ansvarig pedagog. Ansökan sänds till BoU nämnden i Gnesta kommun. Därefter fattas beslut om och i så fall vilka medel som ska tilldelas förskolan för att kunna stödja eleven.

Tillsammans med föräldrarna arbetar vi långsiktigt med att finna bra lösningar som gör att eleven kommer framåt, därför upprättas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beskriver elevens styrkor och svårigheter, utformar mål att uppnå samt beskriver vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp vid utvecklingssamtal samt vid behov.

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.