Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

Toniska labyrintreflexen (TLR)

             (Texten sammanställd av: Annsi Halvardson Holmström)

TLR delas in i två reflexer och är en reaktion på gravitationens påverkan på kroppen.

Den aktiveras av huvudets lägesförändringar framåt eller bakåt. TLR framåt innebär att kroppen böjs ihop när nacken böjs framåt (integreras när babyn är 3-4 mån.) TLR bakåt innebär att kroppen sträck när huvudet böjs bakåt (integreras långsamt fram till 3 års ålder).

Muskeltonus och balans tränas av denna reflex. Den förbereder barnet på att rulla runt, kravla och senare krypa, stå och gå. Huvudkontroll är förutsättningen för att alla senare funktioner ska utvecklas. TLR är nyckeln till tidiga rörelser, styrka och balans.

Reflexen integreras genom att barnet rullar, ålar och kryper.

Några tecken som tyder på ointegrerad TLR framåt:

Barnet får dålig huvudhållning, svag nackmuskulatur och svaga armar

Hållningen kan bli kutryggig på grund av dålig muskeltonus

Överrörlighet i armar

Problem att lyfta armar eller att klättra

Ögonmotoriska problem

Dålig tidsuppfattning

Dåligt lokalsinne

Höjdrädsla

Problem med ordningsföljd (tid och rum), svårt att lära sig klockan

Några tecken som tyder på ointegrerad TLR bakåt:

Spänd kroppshållning, tendens att gå på tå, ryckiga rörelser

Balans- och koordinationsproblem, "oorganiserad"

Problem att förstå sambandet mellan orsak och verkan av sitt handlande

Åksjuka

Problem med ordningsföljd

Dålig organisationsförmåga

                          

Mororeflexen - Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) - Landaureflexen - Babinskireflexen

Gripreflexen - Ryggradsreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR)

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.