Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Dagsrutiner Dokumentation Inskolning Vår inriktning

                                                                Språk och matematik i medveten motorik                                                         Engelsk-flagga-2.jpg

_dsc_0048.jpgdsc_3394.jpg

p1120923_fixad.jpg

Mål:

1. Att tidigt, på ett lekfullt sätt, grundlägga en språklig medvetenhet som grund för

ett uttrycksfullt språk som kan talas, läsas, lekas, skrivas och gestaltas med bild och

form samt mycket medveten rörelseträning.

2. Att tidigt ge varje barn goda förutsättningar för fortsatt matematikutveckling så

att de utvecklar sin förståelse för matematiska grundbegrepp och utvecklar sitt logiska

tänkande genom att synliggöra matematik i barnens vardag.

3. Att ge varje barn förutsättningar för att utveckla sin förmåga att bygga, skapa,

konstruera och fantisera med hjälp av olika material och tekniker.

4. Att utveckla barnens samarbetsförmåga  - gruppsamhörighet (lyssna, uppmuntra

och hjälpa)

5. Att ge barnen förutsättningar till att bli självständiga och kreativa.

6. Att genom musik, dans och rörelselekar stärka barnens kroppsuppfattning och sin

egen kropps möjligheter/begränsningar och därmed utveckla den egna identiteten.

7. Att förbereda kroppen för den blivande läs- och skrivinlärningen.

 

8. Att genom kroppsrörelser bygga upp tid- och rumsbegrepp.

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.