Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

_07_dsc_0010_fixad.jpg

                                                                                                                  Engelsk-flagga-2.jpg

_30_img_8309.jpg

Mororeflexen - Toniska labyrintreflexen (TLR) - Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) - Babkin 

Landaureflexen - Ryggradsreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) - Babinskireflexen


Vad säger Lpfö 98/10 om språk, matematik och rörelse! Klicka här!


(Nedanstånde text är hämtad från Alla Sinnen - Positiv inlärning)

Vad är sensomotorisk träning?

´Senso´betyder sinnen och ´motorik´hur vi rör oss. Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn.

Brister i sinnenas samspel

Om motoriken och/eller samspelet med något sinne inte utvecklats fullt ut kan det ge svårigheter som:

- problem med balansen,

- bli klumpigt,

- få svårt att läsa och skriva,

- ha otydligt tal,

- ha svårt att koncentrera sig,

- vara över- eller underaktivt,

- få svårigheter att tolka sociala signaler och följa lekregler vilket ger beteendemässiga brister m.m.

Brister i dett samspel ger effekter som beskrivs som "utvecklings- och neurologiska dysfunktioner".

Reflexerna driver utvecklingen framåt

Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen. Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn

avlöser de varandra och ser till att de ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. Sedan tränar de sig tills detta sker automatiskt. Först då de kan göra flera saker samtidigt har de förutsättningar för att lära nya kunskaper och färdigheter.

Kvarvarande reflexerrester

Om rörelserna inte automatiserats och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över så att barnet (eller den vuxne) kan kontrollera sina rörelser kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Barnet kan inte styra sin kropps rörelser. De blir lätt trötta och får så fullt upp med att kontrollera sin kropp (t.ex. att sitta stilla) att de får svårt att koncentrera sig på inlärning eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling.

Sensomotorisk träning

Sensomotorisk träning innebär att vi tar reda på vilka primitiva reflexer som inte utvecklats. Utifrån flera olika metoder utformar vi individuella träningsprogram för att utveckla rörelsemönstren. Personen får upprepa de tidiga rörelserna, skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. När detta skett har vi skapat nya förutsättningar för inlärning.

Vad är reflexer?

Reflexer är kroppsrörelser som aktiveras av stimuli utanför vår medvetna kontroll. Redan i livmoderna reagerar barnet och reflexmässiga rörelser får armar och ben att röra sig.

Vissa reflexer som hjälper till med vår förlossning. Andra får oss att gripa, suga, vända oss, lyfta huvudet, åla, krypa, resa oss upp och gå.

Alla dessa reflexrörelser hjälper oss att utveckla vår neurologi, vår rörelseapparat och vår balans. Reflexerna ska utvecklas och gradvis ska den reflexmässiga styrningen av musklerna tas över av vårt medvetande (reflexerna ska integreras). Vi ska kunna bestämma över och behärska vår kropp.

Reflexerna utlöser varandra i ett förutbestämt schema, som är lika för oss alla människor över hela jorden.

Vissa reflexer hjälper oss hela livet

En del reflexer hjälper oss att klara det dagliga livet. De hjälper oss att hålla balansen, att behärska gravitationen, att hålla kroppen upprätt

och att styra den på ett för oss omedvetet sätt. Reflexerna måste vara integrerade för att vi ska kunna kontrollera vår kropp utan att omedvetna reflexaktiviteter stör vår hållning, vårt medvetande, vår koncentration eller andra funktioner.

PhD Carla Hannaford, neurofysiolog vid University os Hawaii, säger att vi är omedvetna om 99,9 % av det som händer i kroppen!!

Om reflexerna inte fungerar som de ska...

Om det inträffar något som stressar spädbarnet under graviditeten, förlossningen eller de första åren (förgiftning, sjukdom m.m.) kan något av barnets utvecklingssteg bli för kort eller hoppas över. Då integreras inte reflexerna på ett maximalt sätt utan stimuli och reflexaktiviteter påverkar våra nervsystem och muskelreaktioner.

Inlärningen kan bli långsammare, svårare eller till och med omöjlig om de olika funktionerna i hjärnan inte samarbetar väl med de olika nervsystemen

i kroppen.

Kroppen är ännu inte neurologiskt redo för inlärning.

Kan man integrera dem i efterhand?

Genom att dagligen under 10 - 15 minuter genomföra individuellt utformade träningsprogram, som härmar spädbarns spontana sätt att röra sig,

kan man aktivera de sovande nervcellerna och få den att koppla ihop sig med andra. Med hjälp av dessa speciella kroppsrörelser skapar vi nya "hjärnvägar" i nervnätet och i rörelseapparaten. Vi integrerar reflexerna i efterhand och löser upp de inlärningsblockeringar som är orsakade av ointegrerade reflexer.

Det är alltså möjligt att senare i livet integrera kvarvarande rester av primitiva reflexer. Vi lär kroppen att utföra de rörelser som spädbarnet spontant skulle ha gjort för att integrera reflexerna och medvetet styra kroppen. Och så sker om man väntat i fem, femton eller femtio år.

De är aldrig för sent att bli av med sina rester av primitiva reflexer. Om man är äldre och har satt spänningar i kroppen för att kompensera för

de reflexmässiga rörelserna försvinner ofta andra besvär som till exempel ont i ryggen eller nacke.

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.