Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR)

             (Texten sammanställd av: Annsi Halvardson Holmström)

STNR uppkommer vid c.a. sex månaders ålder och är aktiv endast i tre till fyra månader. Den hjälper barnet i sittande från magläge eftersom huvudböjning bakåt får armarna att sträckas och benen att böjas. Huvudböjning framåt får armarna att böjas och benen att sträckas. Reflexen är en brygga till nästa utvecklingsstadium - att krypa på händer och knän. STNR integreras när barnet står på händer och knän och gungar fram och tillbaka. Barnet tränar förmågan att fixera blicken och växla mellan seende på långt  respektive nära håll.

Om STNR inte integreras kan inte barnet lära sig krypa. Det kommer istället att hasa sig fram på stjärten, dra sig fram med armarna eller resa sig upp och gå utan att ha krypit.

Några tecken som tyder på en ointegrerad STNR:

Barnet sjunker ihop i sittande (ligger över bänken)

Dålig kroppshållning, lutande gång

(en dålig kroppshållning gör det svårare att andas -

det ger dålig syresättning av hjärnan och leder till

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, dålig impulskontroll m.m)

Svårt att skifta fokus från långt till nära håll

Sitter gärna i W-ställning på golvet

Långsam med att skriva av från tavlan

Har (haft) svårt att lära sig simma bröstsim

Svaghet i överarmar

Är ofta dålig i bollspel

Mororeflexen - Toniska labyrintreflexen (TLR) - Landaureflexen - Gripreflexen -

Ryggradsreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) - Babinskireflexen

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.