Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

Ryggradsreflexen

             (Texten sammanställd av: Annsi Halvardson Holmström)

Ryggradsreflexen hjälper till vid födseln och integreras under de första nio månaderna. Reflexen aktiveras när spädbarnet ligger på sidan eller på mage och man berör sidan på ryggen uppifrån och ned. Barnet gör en sammandragning och en höftrotation på 45 grader åt det håll beröringen sker. Reflexen integreras genom att barnet ligger på golvet, äter på tårna, leker med fötterna och skrubbar ryggen mot underlaget. Om denna process hindras förblir reflexen ointegrerad.

Många barn som föds med kejsarsnitt har inte aktivt använt sin ryggradsreflex. Därför är det inte ovanligt att de har reflexrester kvar. Äldre barn kan kompensera reflexaktiviteten genom att låsa till i ländryggen. Sådana låsningar kan leda till svårigheter att få kontakt med sina känslor. Hos vuxna leder låsningen ofta till ryggproblem.

Några tecken som tyder på ointegrerad ryggradsreflex:

"Myror i byxorna"

Gillar inte åtsittande kläder

Svårt att sitta still

Koncentrationssvårigheter

Dåligt närminne

Sängvätning efter fem års ålder

Dålig koordination mellan över- och underkropp

Är ofta ointresserad av idrottsaktiviteter

Höftvridning åt ena sidan vid gång

Mororeflexen - Toniska labyrintreflexen (TLR) - Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) -

Landaureflexen - Gripreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) - Babinskireflexen

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.