Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

Mororeflexen

(Texten sammanställd av: Annsi Halvardson Holmström)

Mororeflexen är en överlevnadsreflex som finns vid födseln och som bör vara integrerad fyra månaders ålder. Reflexen hjälper barnet att kalla på sin vårdare när något okänt plötsligt inträffar. Den utlöses av något som spädbarnet uppfattar som hotande. Starkt ljud, en häftig lägesförändring, ett plötsligt synintryck eller en ovarsam eller smärtsam beröring utlöser reflexen.

Barnet slår först ut med armar och ben och drar ett häftigt andetag. Därefter skriker det samtidigt som det knyter ihop sig med korsade armar och ben. För att skydda kroppen mot den hotande faran producerar hypofysen stresshormonerna adrenalin och cortisol som lagras i musklerna.

Om inte reflexen integreras blir barnet mycket aktivt - det är alltid i alarmberedskap. Det blir överkänsligt för stimuli från ett eller flera sinnen: Synen, hörseln, balanssinnet och beröringssinnet.

Några tecken som tyder på ointegrerad Mororeflex:

Överkänslig för ljus och ljud (hörselproblem ofta aktiv Mororeflex), lättstörd

Kan få svårt att fokusera blicken och därmed få problem med läsning

Reagerar ofta väldigt känslomässigt, blir överväldigad

Tröttnar lätt

Ogillar förändringar

Har svårt för att fatta beslut

Stel kroppshållning

Orolig, ängslig

Blir lätt arg och får utbrott

Okoncentrerad, har lätt för att dagdrömma eller stänga av

Överreagerad på födoämnen

Vill gärna kontrollera omgivningen

Toniska labyrintreflexen (TLR) - Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) - Landaureflexen -

Gripreflexen - Ryggradsreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) - Babinskireflexen

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.