Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Viktigt att veta! Studiebesök Friskvårdspolicy Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan                                                                                                    Engelsk-flagga-2.jpg

img_8252_fixad.jpg

All personal på Förskolan Grinden skall arbeta för att eleverna har en trygg förskolemiljö, där alla har lika möjligheter utifrån sina individuella egenskaper, förmågor och förutsättningar.

Förskolans och skolans verksamhet skall genomsyras av en demokratisk grundsyn om alla människors lika värde.

Det är en rättighet för barnet att inte utsättas för diskriminering eller kränkning. Förskolechefen har ett särskilt ansvar att förebygga och

motverka alla former av kränkande behandling bland barn och anställda.

Kränkande behandling är:

  • Fysiskt våld – som att bli slagen, sparkad, knuffad, biten eller utsatt för olaga tvång. Förbud att skada varandras tillhörigheter.

  • Verbala kränkningar – som förtal, fula ord, ryktesspridning, hot, tala över huvud på någon, undanhålla information medvetet, viskningar, fula miner, tecken eller annat kroppsspråk som upplevs som kränkande.

  • Psykosociala kränkningar – som utfrysning eller uteslutning, ej bli tagen på allvar, ej bli sedd, inte bli respekterad.

  • Text och bildburna kränkningar – genom mejl, sms, klotter, brev eller lappar.

  • Diskriminering av kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder- fysiskt eller psykiskt.

Kränkningar kan ske mellan barn/barn, vuxen/barn eller vuxen/vuxen.

Alla vuxna på Grinden har ett uttalat ansvar att förebygga att ovanstående inte sker och att om någon kränks, diskrimineras eller mobbas vidta åtgärder enligt följande handlingsplan.                                      

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.