Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Dagsrutiner Dokumentation Inskolning Vår inriktning
                                                                                                                                                                                                                                   Engelsk-flagga-2.jpg

img_8081.jpg

Vi använder oss av en inskolningsmetod som ser ut som följer:

Dag 1 9.30 - 10.30 Barnet hälsar på med förälder/föräldrar
En i personalen ger övergripande information

till föräldrarna.

Dag 2 9.30 - 11.00 Föräldrarna får fika medan ansvarig
personal lotsar barnet in i del av barngrupp.

Dag 3 9.30 - 11.15 Här provar vi en första vinkning
Föräldrarna är kvar inne medan barnet följer

med upp till gården.

Dag 4 9.30 - 13.00 Vinkning, vila och lunch

Föräldrar vinkar omgående.

Dag 5 8.00 - 13.00 Från frukost till lunch

Föräldrar vinkar omgående.

Vi vill poängtera att detta är ett övergripande inskolningsschema vi utgår ifrån.

Vi är medvetna om att detta schema inte kommer passa alla barn.

 

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.