Logga3-2.jpgDSCF0200.JPGCIMG2826.JPG

Hem Sensomotorik och motoriska reflexer Vår verksamhet Bildgalleri Personalen Kontakt/contact
Mororeflexen Toniska labyrintreflexen STNR Landaureflexen Babkinreflexen Ryggradsreflexen ATNR Babinskireflexen

Babinskireflexen

(författare: Karin Andréason)

Reflexen aktiveras genom att man drar med nageln eller en penna längs utsidan av fotsulan i riktning från hälen till lilltån. Om reflexen är aktiv kommer stortån att böjas uppåt och tårna spreta som en solfjäder. Den har till syfte att utveckla vår förmåga att stå upp och gå.

Den uppkommer vid 1 månads ålder och bör vara integrerad vid 2 års ålder.

Några tecken som tyder på outvecklad Babinskireflex:

- Går på insidan av fötterna (skor nöts på insidan)

- Långsammma rörelser

- Gillar inte att gå

- Tågångare

- Lösa fotleder och lätt att vricka fötterna

- Plattfota

Några tecken som tyder på ointegrerad Babinskireflex:

- Går på utsidan av fötterna (skor nöts på utsidan)

- Spänningar i fötter och ben (ev. vadkramper)

Mororeflexen - Toniska labyrintreflexen (TLR) - Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) -

Landaureflexen - Gripreflexen - Ryggradsreflexen - Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR)

                                                                     

Förbjudet att kopiera bilder från Förskolan Grindens hemsida utan tillåtelse. Kontakta oss här.

You are not permitted to copy images from this website. You can contact us here.